Samenwerking De Wolden-Hoogeveen beschermd wonen

Hoogeveen – Het college wil in de nabije toekomst samenwerken met de gemeente De Wolden op het gebied van beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Nu bestaat er nog een samenwerkingsverband tussen Aa en Hunze, Assen, De Wolden, Hoogeveen, Meppel, Midden-Drenthe, Noordenveld, Tynaarlo en Westerveld, waarbij Assen als centrumgemeente verantwoordelijk is voor de uitvoering.

Ook ontvangt Assen voor het hele gebied de uitkering van het Rijk. Vanaf 2021 verstrekt het Rijk uitkeringen aan de afzonderlijke gemeenten. Zo kunnen gemeenten zelf inzetten op preventie, vroegsignalering, vernieuwende vormen van opvang en beschermd wonen en aansluiting op ‘reguliere’ vormen van gemeentelijke ondersteuning. Volgens het college hebben De Wolden en Hoogeveen samen de juiste schaalgrootte om effectief en efficiënt uitvoering te geven aan beschermd wonen en maatschappelijke opvang.

Deel dit bericht!

Geef een antwoord