Klachtenanalyse en jaarverslag Ombudsman

Hoogeveen – Het college heeft kennisgenomen van de klachtenanalyse en het jaarverslag 2018 van de Ombudsman. In de analyse komt aan bod over welke eenheid geklaagd wordt, wat het onderwerp van de klacht is, wat de gemiddelde behandelingstermijn van de klacht is en of de klacht gegrond of ongegrond is.

De Ombudsman legt in het jaarverslag zijn aanpak uit en geeft aan dat inwoners hem steeds beter weten te vinden. Een tweede trend die de Ombudsman signaleert is dat het steeds beter lukt officiële, formele klachtenprocedures te voorkomen. Hiervoor geeft de Ombudsman de ambtelijke organisatie een compliment. De Ombudsman geeft aan dat de organisatie vrijwel zonder uitzondering open staat voor een zo goed mogelijke oplossing. De Ombudsman heeft in 2018 slechts één formele klachtenprocedure gestart.

Deel dit bericht!

Geef een antwoord