Politiek

Waterschappen moeten terug naar hun kerntaken

Regio – Waterschappen moeten zich richten op hun primaire taken. Daarvoor zijn ze ruim 750 jaar geleden opgericht. Ze moeten geen natuurbeheerder of recreatieondernemer worden. Dat zijn hun taken niet. En het kost ook nog handen vol geld. Terug naar de basis vindt de SGP. Hoe simpel kan het zijn!

Waterschappen zijn een functionele overheid. Dat wil zeggen, ze moeten hun taken uitvoeren. Zoals zorgen voor veilige dijken, droge voeten, voldoende schoon water voor mens, dier en plant. Ook zorg voor gemalen, stuwen, watergangen en rioolwaterzuiveringen behoort tot hun taken. Zodat we veilig kunnen wonen en werken. Functionele overheid betekent ook dat het waterschap een eigen belastingsysteem heeft. Het waterschap kan dit geld alleen besteden aan haar watertaken.  Waterveiligheid kan zo niet lijden onder de politieke waan van de dag of bezuinigingen. Als de waterschappen steeds meer taken naar zich toe trekken, worden ze een soort mini provincie en  verliezen ze hun bestaansrecht. Bovendien lopen de tarieven voor burgers, boeren en bedrijven dan uit de hand. Dat moeten we niet willen.

Natuurlijk is het zo dat de waterschappen steeds meer taken van de rijksoverheid op hun bordje krijgen. We krijgen vaak wel de taken, maar niet de financiële middelen. Daardoor stijgen de kosten al onverantwoord snel. Als SGP fractie zijn en blijven wij kritisch op de kosten en tariefstijgingen. Over onder andere onze inbreng bij dit soort onderwerpen kunt u lezen op onze website www.wdodelta.sgp.nl.  Andere kandidaten roepen dit in verkiezingstijd ook, maar als het op stemmen aankomt, is de fractiediscipline toch vaak te groot. De SGP houdt voet bij stuk, bijvoorbeeld ook bij de behandeling van de begroting 2019. Als enige hebben wij tegen de forse tariefsverhoging voor 2019 gestemd.

Het waterschap is niet in staat om efficiënt en goedkoop aan recreatie- en natuurbeheer te doen. Dat zijn provinciale- en gemeentelijke taken. Het waterschap moet zijn eigen taken uitvoeren. Daar zijn ze goed in.  Samenwerking met gemeenten en provincie is prima. Werk met werk maken kan voordelig zijn, maar niet op kosten van het waterschap. Wij blijven stelling nemen tegen de steeds verder uitdijende waterschappen. Ze willen steeds meer taken uitvoeren die niet tot hun takenpakket behoren. Hierdoor stijgen de lasten van burgers, boeren en bedrijven onverantwoord snel. Niemand betaalt graag te veel belasting. Daarom geen overbodige zaken.  Het roer moet echt om. Terug naar de kerntaken!

Jan Visscher (Rouveen) en Rienk Dekker (Hoogeveen)
Resp. lijsttrekker en nr.3 op kandidatenlijst SGP Waterschap Drents Overijsselse Delta

 

 

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: