Politiek

Hoogeveen pakt klimaatverandering goed op ‘Voorbeeld voor andere gemeenten’

Hoogeveen: Woensdag 13 maart brachten de ChristenUnie fracties van Waterschap Drents Overijsselse Delta en de Staten van Drenthe een werkbezoek aan de gemeente Hoogeveen. Ter plekke werden de fracties geïnformeerd over de aanpak van klimaatverandering. Ook werd een bezoek gebracht aan de diverse werken die worden uitgevoerd om de gevolgen van de klimaatverandering aan te pakken.

Werkbezoek CU waterschap en provincie aam de gemeente Hoogeveen

Waterschapsbestuurder Herman Odink is blij met de plannen die de gemeente Hoogeveen in uitvoering heeft. “Het klimaat verandert daar kunnen we niet omheen. Dit betekent meer heftige buien waaruit veel water valt. Maar ook hebben we te maken met drogere zomers. Denk maar het afgelopen jaar. Daarom is het verstandig om maatregelen te nemen die erop gericht zijn om water vast te houden en niet af te voeren naar onze Riool Water Zuivering”, aldus Odink. ” Veel regenwater wordt in Hoogeveen nog afgevoerd naar de riool zuivering in Echten. Dat is erg duur. Regenwater hoeft niet gezuiverd te worden omdat het niet vervuild is. Geen aanvoer van regenwater op de zuivering bespaart het waterschap en daardoor de inwoners van Hoogeveen dus geld”.

 

Tijdens het bezoek werden de activiteiten die Hoogeveen nu in uitvoering geroemd. Volgens de ChristenUnie fracties is het verstandig als ook andere gemeenten dergelijk plannen gaan maken. Ook is er landelijk veel aandacht voor dit soort acties. Ter afsluiting werd een bezoek gebracht aan de RWZI in Hoogeveen. Daar kregen de fracties een rondleiding en werd uitleg gegeven over het zuiveren van het afvalwater.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: