Algemeen

Bijeenkomst Wmo en jeugdzorg goed bezocht

De door Ruben Kleine (VN ambassadeur), het Gehandicaptenplatform, de PvdA en de Zorgerije georganiseerde bijeenkomst over de bezuinigingen op de Wmo en de jeugdzorg, is bezocht door ruim 40 mensen.

De achtergrond van de aanwezigen was divers: cliënten en zorgaanbieders van Wmo en jeugdzorg, politieke partijen, de wethouder en ambtenaren. Ondanks de korte tijd waarin de bijeenkomst is georganiseerd, was de opkomst prima. De organisatoren hebben ook veel reacties per telefoon en per mail ontvangen. Er waren veel vragen over de bezuinigingen op dagbesteding. De vragen en verwachtingen maken dat er zeker een vervolg komt.

Het Gehandicaptenplatform vindt dat er niet over maar met mensen moet worden gepraat. Er is veel onrust onder de mensen die het aangaat. Het Gehandicaptenplatform is tot dusver helemaal niet benaderd door de gemeente en maakt ook geen onderdeel uit van de Sociale Adviesraad. Dat kan niet, zij vertegenwoordigen een grote groep inwoners die invloed moeten kunnen uitoefenen op het beleid. Ook is de gemeente verplicht zich te houden aan het VN-verdrag voor de rechten van de mens.

Diverse zorgaanbieders en organisaties waren niet op de hoogte van de voorgestelde bezuinigingen, het voorstel om een miljoen euro te bezuinigen sloeg dan ook in als een bom. Er zijn veel zorgaanbieders in Hoogeveen, waarvan ook veel kleine. Hierdoor zijn er veel 1 op 1 relaties met cliënten, waardoor goed inzichtelijk is wat voor consequenties de mogelijke bezuinigingen op bijvoorbeeld dagbesteding hebben voor zowel de zorgvrager als de zorgaanbieder. Daarnaast wil de gemeente cliënten overhevelen van de Wmo naar de Wet Langdurige zorg, maar dat is in lang niet alle gevallen te realiseren. Bovendien gaat de gemeente daar helemaal niet over.

Er is in zeer korte tijd veel beweging ontstaan. Ruben Kleine heeft daarin een belangrijke rol gespeeld, de drie organiserende partijen hebben zich daar van harte bij aangesloten. De besluitvorming over de bezuinigingen is op verzoek van de PvdA van de agenda van de gemeenteraad gehaald, zodat eerst met betrokkenen kan worden gepraat.

Geef een reactie