Even tot tien tellen? Gien Planet

Regio – Begin maart trapte de SGP af met een nieuwe, landelijke campagne: Even tot tien tellen! De gedachte erachter is waardevol, nuttig en noodzakelijk: eerst nadenken voordat je iets zegt, roept op de sociale media. Niets menselijks is ons vreemd. Wanneer je eerst eens rustig overweegt, nadenkt en dan pas reageert op iets, dan is dat professioneel, komt je boodschap beter over en is er ruimte voor de nuance en/of een tegengeluid.

Even tot tien tellen?

Soms, heel soms is ‘even tot tien tellen’ niet afdoende. Je kunt ook te lang doorgaan met tellen, waardoor je uiteindelijk helemaal niet reageert of pas veel te laat, waardoor er al schade is ontstaan. SGP Drenthe kreeg een brief onder ogen van actiegroep Gien Planet. Na lezing van de duidelijke brief bekruipt je het gevoel dat hier ook te lang gewacht is met ‘even tot tien tellen’, het lijkt erop dat men die tien seconden vertienvoudigd heeft.

Belangen worden mogelijk geschaad, worden niet serieus genomen of men praat langs elkaar heen. En last but not least, de indruk wordt gewekt dat er (helemaal) niet goed geluisterd wordt naar elkaar. Zonneklaar is dat de actiegroep gehoord wil worden, dat ze in gesprek wil blijven met de initiatiefnemers van Green Planet en ook met de ambtenaren van de gemeente. De vraag is wel hoe je als groepen met elkaar dat gesprek gaande houdt: middels een dik, lijvig dossier van ca. 700 bladzijden vol ambtelijk taalgebruik of houd je het ‘simpel’ en spreek je klare taal en schenk je klare wijn. SGP Drenthe bepleit helderheid, duidelijkheid. Want daar is iedereen bij gebaat.

Op 23 augustus 2018 heeft actiegroep Gien Planet haar zorgen geuit en gedeeld met het college van B&W te Hoogeveen. Nu, zegge en schrijve, 12 maart 2019, zit er nog weinig schot in de zaak. Opnieuw moet de actiegroep dringend een beroep doen op de raadsfracties van de gemeente Hoogeveen om te praten met de omwonenden en te luisteren naar de terecht grote zorgen die zij over de plannen van Green Planet in Pesse hebben.

SGP Drenthe vindt het belangrijk dat mensen echt goed naar elkaar luisteren en roept de ‘stille’ fracties in de gemeente Hoogeveen (SP, PvdA en de coalitiepartij CU) op hier echt werk van te maken.  Daarentegen hebben SGP, VVD, D66, Gemeentebelangen, CDA en GroenLinks wel gereageerd naar de actiegroep. Deze partijen schrikken van de impact die de plannen hebben op de bezorgde omwonenden.

De actiegroep ervaart heel weinig begrip van de ambtenaren van de gemeente voor hun zorgen. Ambtenaren, tel uit je winst en nodig de actiegroep uit om nu echt te luisteren naar hen. Ga niet te snel over tot actie, maar tel even tot tien! Toon begrip, laat de menselijke maat zien in jullie houding naar hen toe. De verhouding tussen de ambtenarij en de omwonenden is ver te zoeken.  Zoals een Chinees gezegde luidt: ‘Alleen ga je sneller, samen kom je verder!’ Zorg dat er open, eerlijke en duidelijke verhoudingen komen tussen de verschillende belangengroepen en tel nu een keer tot 10.

Willem van Hartskamp lijsttrekker SGP 

Deel dit bericht!

Geef een antwoord