Lage tarieven waterschap is sociaal voor grote groep -SGP

Hoogeveen – De tarieven voor het waterschap zo laag mogelijk houden, is zeer sociaal. Daarmee helpen we niet alleen de echte minima. Minstens zo belangrijk is dat wij daarmee oog hebben voor iedereen met een smalle beurs.

De kwijtgescholden bedragen aan de minima zijn binnen ons waterschap in de loop der jaren opgelopen tot ongeveer € 2,6 miljoen. Dat is 2% van de geheven belastingen, die door de overige belastingplichtigen extra opgebracht moet worden.

Dat raakt vooral mensen die net boven de grens zitten, echter heel zwaar. Zij moeten onder andere het volle pond aan het waterschap betalen (inclusief aandeel kwijtschelding minima) en vallen zelf vaak buiten allerlei andere regelingen, zoals toeslagen.

Daarom is de SGP van mening dat het de meest sociale maatregel is, om de tarieven zo min mogelijk te laten stijgen. Dat is niet alleen sociaal voor de echte minima (die we zeker dienen te steunen), maar vooral ook voor de nog veel groter groep die net boven die grenzen zit.

Steun onze jarenlange inzet om zeer terughoudend te zijn met tariefsverhogingen.

Kijk voor meer informatie en onze kandidaten op www.wdodelta.sgp.nl.

 

Jan Visscher (Rouveen) en Rienk Dekker (Hoogeveen)

Resp. lijsttrekker en nr.3 op kandidatenlijst SGP Waterschap Drents Overijsselse Delta

 

Deel dit bericht!

Geef een antwoord