Voorstel bezuinigingen Wmo en Jeugdzorg moet weer worden uitgesteld

Bron: RTV Drenthe. 

Hoogeveen – Het Adviesraad Sociaal Domein Hoogeveen, dat vorige maand is opgericht, stelt het plan van het college van Hoogeveen, over de bezuiniging van één miljoen euro op Jeugdzorg en Wmo uit. Op 28 februari zou de raad van Hoogeveen een besluit nemen, maar wethouder Erwin Slomp trok het voorstel op het laatste moment in toen bleek dat het er nog aan moest worden gesleuteld.

Gestuntel leidt weer tot uitstel

Er bleek geen advies te zijn gevraagd van de adviesraad Sociaal Domein. Dit is een verplichting volgens de regelgeving in de Verenigde Naties, waar Nederland, dus ook Hoogeveen, zich aan heeft te houden. Wethouder Slomp had zijn huiswerk niet goed gedaan en kende die regel niet. In de aankomende raadsvergadering zou het weer een agendapunt zijn, maar vandaag pas kreeg de adviesraad nadere toelichting op de bezuinigingskosten. De adviesraad heeft aangegeven meer tijd nodig te zijn en daarom zal de stemming komende donderdag in de Hoogeveense gemeenteraad wederom worden uitgesteld naar een nog nader te bepalen datum.

Protest tegen voorgenomen bezuinigingen op de Wmo verplaatst

Vorige week kondigde Ruben Kleine een demonstratieve bijeenkomst aan bij het Dekkersplein 1. Maar de gemeente wil dat niet toestaan. Daarom is de bijeenkomst verplaatst naar een nieuwe locatie. Deze zal nu plaatsvinden bij de Vredehorst op Zuidwoldigerweg 32, in Hoogeveen. Tijdstip op 12 maart blijft hetzelfde 16.00 uur.

Ruben hoopt naast de veel organisaties die Wmo diensten leveren ook op heel veel mensen die zelf gebruik maken van deze voorzieningen om zo uitvoerders en ervaringsdeskundigen bijeen te brengen. Dit alles om in gesprek te gaan over de voorgenomen bezuinigingen door de gemeente Hoogeveen. Ook al zegt de gemeente dat de bezuinigingen niemand zullen treffen, het wantrouwen is groot. Ruben is bang dat de bezuinigingen vooral mensen treffen die op de financiële ladder onderaan staan, en afhankelijk zijn van hulp door gespecialiseerde zorgbedrijven.

Zie ook: RTV Drenthe en het DvhN

Geef een reactie