Convenant Veiligheidshuis Drenthe

Hoogeveen – Het college heeft in een convenant afspraken gemaakt over de samenwerking tussen verschillende partijen in het Zorg- en veiligheidshuis Drenthe. In het convenant wordt geregeld wie, met welk doel en met welke inzet deelneemt aan het Zorg- en veiligheidshuis Drenthe.

En ook wie waarover, op welk niveau, regie voert en hoe de besluitvorming plaatsvindt. Ook worden er in een protocol afspraken gemaakt over de verwerking van persoonsgegevens en hoe zich dat verhoudt tot nieuwe privacy-wetgeving.

Geef een reactie