Politiek

Bezuinigingen WMO: Ruben Kleine roept op om stem te laten horen

Hoogeveen –  Verschillende gemeenten moeten de komende jaren flink gaan bezuinigen op de Wmo. Dit betekent minder geld voor huishoudelijke hulp, hulpmiddelen, scootmobielen, dagbestedingen en woningaanpassingen. Het zogenaamd sociaal domein.

De gemeenten krijgen minder geld van het rijk. Dit terwijl er steeds meer aanvragen van burgers binnenkomen voor ondersteuning. Dit wordt mede veroorzaakt doordat ouderen steeds langer thuis blijven wonen. Vorig jaar bleek al dat de begroting 2019 moeilijk rond is te krijgen Vanavond komt de invulling van de taakstellingen op het sociaal domein ter sprake in de raad.

Oproep Ruben Kleine 

De bezorgde Ruben roept op in onderstaande open brief op om vanavond hem te steunen.

Alle dagbesteding in gemeente Hoogeveen wordt afgebroken. Alle cliënten weten niet wat er gaat gebeuren. er is grote onrust onder cliënten, vakbonden, instellingen en personeel. Banen staan op de tocht. Binnen een jaar worden de plannen gerealiseerd. Het FNV en het CNV zijn niet geïnformeerd. het VN verdrag artikel h. uitvoering te geven aan het op 13 december 2006 te New York tot stand gekomen Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Trb. 2007, 169) verplicht de gemeente zorgbehoevenden goed voor te lichten en in gesprek te gaan. Ik doe hierbij oproep aan iedereen die het betreft om 28 februari 2019 naar de raadsvergadering te komen om je stem te laten horen. Het begint om 19:30 uur.
Ruben kleine, VN ambassadeur met niet aangeboren hersenletsel.

Geef een reactie