Politiek

Beantwoording schriftelijke vragen CDA over nieuwbouwplannen Sterrenpark

Hoogeveen – Op 2 februari 2019 heeft de fractie van het CDA schriftelijke vragen gesteld over nieuwbouwplannen Sterrenpark.

De vragen luidden als volgt(cursief) en de antwoorden zijn toegevoegd:

1. Is het college op de hoogte van de onrust over de nieuwbouwplannen van het Sterrenpark?

Ja.

2. Er is in het najaar van 2018 een aantal bijeenkomsten over de nieuwbouwplannen geweest met als gevolg dat de inwoners van Kroon tegenover de inwoners van het Zuiderkruis/Atlaslaan kwamen te staan. Is het college hiervan op de hoogte? Zo ja, wat is het college van plan te doen aan deze onrust?

Het is ons bekend dat er onrust is ontstaan. De suggestie om de nieuwbouwplannen niet langs het water te bouwen maar op het grasveldje aan de Atlaslaan is door inwoners van Krakeel gedaan. Wij hebben die suggestie onderzocht en daarna besproken met de omwonenden van het grasveldje. Op de laatste bewonersavond is geconcludeerd dat er in de wijk verschil van mening is. Er is toen door de aanwezige bewoners mee ingestemd dat de gemeente samen met WVG Ontwikkeling de definitieve beslissing neemt. Daar waren de aanwezige inwoners het mee eens.

3. Er zou begin 2019 weer een nieuwe bijeenkomst voor de inwoners worden georganiseerd met als doel dat er meer duidelijkheid komt over de nieuwbouwplannen of over eventuele alternatieven. Wanneer gaat het college de inwoners hierover informeren?

Wij informeren de inwoners zodra wij een besluit hebben genomen. Wij zijn met de voorbereiding van dat besluit bezig.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: