Politiek

Zelfevaluatie BRP en Reisdocumenten

Hoogeveen – Het college heeft de managementrapportages Zelfevaluaties Basis Registratie Personen(BRP) en Reisdocumenten(PNIK) voor kennisgeving aangenomen en doorgestuurd naar Rijksdienst voor Identiteitsgegevens en het College bescherming persoonsgegevens.

Alle gemeenten moeten jaarlijks een zelfevaluatie uitvoeren voor de reisdocumenten, rijbewijzen en voor de Basis Registratie Personen. Op basis van vragenlijsten van het ministerie wordt gekeken of beleid, procedures en personeel voldoen aan de wettelijke eisen en voorschriften. Daarnaast wordt ook de inhoudelijke kwaliteit van de BRP-administratie beoordeeld. Uit de rapporten blijkt dat de gemeente Hoogeveen op beide onderdelen een ruime voldoende scoort.

Geef een reactie