Aangepast Afwegingskader Zonne-energie naar raad

Hoogeveen – Het college legt de gemeenteraad het aangepaste Afwegingskader Zonne-energie voor. Dat is gebeurd op verzoek van de gemeenteraad. Het draagvlak bij omwonenden vroeg extra aandacht. Ook werd in de loop van de tijd duidelijk dat de capaciteit van het elektranetwerk niet toereikend is om op korte termijn nog veel meer zonneparken aan te sluiten.

Het afwegingskader voor zonne-energie beschrijft hoe in Hoogeveen wordt omgegaan met zonne-energie. De voorkeur gaat uit naar het zoveel mogelijk benutten van het beschikbare geschikte dakoppervlak en onbebouwd gebied. Ook wordt ook ruimte geboden voor de ontwikkeling van zonneparken buiten bebouwd gebied.
Stukken

Deel dit bericht!

Geef een antwoord