Gezondheid

Het ziekenhuis komt steeds meer bij ons thuis

regio – Isala, één van de grootste topklinische ziekenhuizen in het land, is begin dit jaar gestart met een eigen Connected Care Center. Alles draait hier om groei van het aandeel ‘connected’ zorg met telemonitoring, online consulten en gespecialiseerde zorg en begeleiding bij de patiënt thuis. Bestuursvoorzitter Rob Dillmann geeft antwoord op vragen over deze revolutie in de ziekenhuiszorg en over de aanpak van Isala.

Is verschuiving van zorg ‘naar buiten’ een nieuwe ontwikkeling?

“Wel jong maar niet nieuw. Bij Isala zie je onder meer al bij long- en hartpatiënten dat ze online met ons zijn verbonden en als het ware vanuit huis samenwerken met de zorgverleners in het ziekenhuis. Met apparatuur die gegevens doorseint en ook met eigen meetmomenten door de patiënt en contact daarover met ons. Dus het woord revolutie zit hem niet in de mogelijkheden, maar wel in de enorme groei van dit soort zorgoplossingen die je gaat zien de komende jaren. De kern is dat de patiënt meer en vaker thuis kan blijven in zijn vertrouwde omgeving. En een voordeel is dat de begeleiding en het bewaken hoe het met de patiënt gaat, vaak intensiever is dan bij een klassiek ritme van controles in het ziekenhuis. De soms continue verbinding met ons is bij patiënten die zich zorgen maken een uitkomst. Dat werkt zo bij patiënten die opeens iets overkomt, maar ook bij chronisch zieke patiënten die jarenlang bij ons in behandeling zijn. En vlak het effect op de familie niet uit. Met de patiënt thuis in goede verbinding met onze zorgverleners, is een partner of kind minder aan het rennen en vliegen en heeft men meer rust en vertrouwen.”

Kunt u zich voorstellen dat een patiënt liever fysiek bij de specialist aan het bureau zit?
“Ja natuurlijk. Als het gaat om keuzes, zie ik voor me dat je kijkt wat de patiënt wil. Niets moet, maar er is meer mogelijk. We gaan altijd voor zorg die in kwaliteit en veiligheid niet onder doet voor zorg waarbij de patiënt wél naar het ziekenhuis komt. Onze sector is ook sterk gereguleerd. Elke applicatie, elk apparaat dat je als medisch hulpmiddel wilt gebruiken, moet eerst voldoen aan een waslijst met voorwaarden. En elke methode moet tot in detail zijn getest. Dat maakt soms de vernieuwing in de zorg trager dan we zouden willen, maar het is goed dat het zo werkt.”

Is het vergrijzende deel van de samenleving wel klaar voor connected care?
“Wij merken van wel. Ik vind het mooi om te zien dat juist de zestigers en zeventigers van wie je verwacht dat ze matig overweg kunnen met virtueel contact, steeds digitaler ontwikkeld zijn en enthousiast moderne techniek adapteren. Nu de groei van ziekenhuiszorg buiten het ziekenhuis op gang komt, kennen steeds meer mensen ervaringsdeskundigen in hun privéomgeving. Zo raken zij meer overtuigd van de voordelen. Nederland is al een koploper als het gaat om internetgebruik. En onze cultuur van zelf regie nemen en betrokken zijn bij je gezondheid en behandeling, groeit. Dus de voedingsbodem voor connected care is goed.”

Lees het hele interview met Rob Dillman en de start van het Isala Connected Care Center onder leiding van programmadirecteur Jan Gerard Maring op https://www.isala.nl/nieuws/het-ziekenhuis-komt-steeds-meer-bij-ons-thuis/

Geef een reactie