Basisschool Het Palet behaalt ‘positiviteits’ predicaat

HOOGEVEEN Vandaag werd op christelijke basisschool Het Palet het bordje onthuld waarmee zichtbaar is dat de school staat voor een positieve basis. In en om de school zijn prachtig gekleurde ‘Paletspetters’ te zien. Deze staan voor respect, verantwoordelijkheid en veiligheid. Drie kernwaarden van Het Palet en de basis voor Positive Behavior Support (PBS).

Goed gedrag kun je leren!

Positive Behavior Support (PBS) is een effectief gebleken schoolbrede aanpak, gericht op het benoemen, zichtbaar maken en stimuleren van gewenst gedrag. Net als ‘gewone’ vakken als taal, rekenen en wereldoriëntatie, kun je leerlingen gewenst gedrag leren, door duidelijk en consequent te zijn in wat je van hen verwacht. Het doel van PBS is om de leerprestaties te verbeteren door een sociale omgeving te scheppen die het leren bevordert en gedragsproblemen voorkomt. Hiervoor worden methoden aangereikt op het niveau van de school, de klas en de individuele leerling.
De school is ruim 5 jaar geleden gestart met de implementatie. De reden was het verbeteren van het pedagogisch schoolklimaat. Onder de toenmalige directeur mevrouw Ankie de Vries is het team gestart met scholing en training. Het creëren van een positieve klimaat gaat niet van de één op de andere dag. We zijn met elkaar gegroeid naar wat het nu is.
Het bordje wat nu zichtbaar is naast de ingang van school maakt Het Palet geen PBS school. PBS school waren we al langer. Het is wel een bekroning en een prachtige afsluiting van een periode waarin we hard gewerkt hebben aan het fijne klimaat wat er nu op school is. Reden genoeg voor het vieren van een feestje!

Deel dit bericht!

Geef een antwoord