Politiek

Veel belangstelling voor subsidies dorpsinitiatieven en innovatieve projecten

Er is veel belangstelling voor de regelingen ‘Dorpsinitiatieven Vitaal Platteland’ en ‘Innovatie, Krimp en Leefbaarheid’ waarmee de provincie de leefbaarheid in Drenthe wil vergroten. Gedeputeerde Staten hebben besloten om beide subsidies ook in 2019 en 2020 open te stellen. Voor dorpsinitiatieven is jaarlijks 600.000 euro beschikbaar, waardoor elke gemeente 50.000 euro krijgt om lokale projecten te ondersteunen; voor innovatieve projecten heeft de provincie jaarlijks 400.000 euro beschikbaar.

Provinciale bijdrage ook in 2019 en 2020 mogelijk

Inwoners die gebruik willen maken van een subsidie voor hun dorpsinitiatief, kunnen daarvoor contact opnemen met hun gemeente. Vorig jaar ging er onder meer een bijdrage naar de organisatie van een historische TT-wandeltocht, het dorpshuis in Weerdinge voor de aanpassing van een aantal ruimtes, een nieuw onderkomen voor het jeugdwerk in Koekange en een sportplein/beweegtuin in Steenwijksmoer. Qua innovatieve projecten heeft de provincie, in overleg met de gemeenten, onder meer een bijdrage gegeven aan het Odensehuis in Assen, waar mensen met beginnende dementie en hun naasten terecht kunnen. Ook is de opleiding tot ervaringsdeskundige armoedebeleid van de stichting Sterk uit Armoede en het Noaber project van de sociale teams in de gemeente Borger-Odoorn ondersteund.
Gedeputeerde Henk Jumelet (CDA) merkt dat inwoners veel ideeën hebben over hoe zij hun eigen omgeving leefbaar kunnen houden: “De kracht van de samenleving is voor een vitaal platteland erg belangrijk. Dat zie je op vele vlakken, zoals de inzet voor snel internet in de buitengebieden, maar ook met het samen organiseren van sportieve activiteiten en het in standhouden van ontmoetingsplekken. Met de provinciale regelingen dragen wij daar een steentje aan bij!”
De regelingen gaan in op 1 maart 2019 en lopen tot 31 december 2020.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: