College op bezoek in Nieuw Moscou

Nieuw MoscouDinsdag 29 januari ging het volledige college op bezoek naar Nieuw Moscou. Tijdens het gesprek met de bewoners van Nieuw Moscou kwamen verschillende onderwerpen ter sprake.

Er is gesproken over woningbouw wat kansen biedt om jonge mensen in de buurt te houden. Andere onderwerpen die ter sprake kwamen zijn duurzaamheid, asbestdaken, en de mogelijkheden voor papiercontainers.
Wat het college vooral opviel is de betrokkenheid van de buurt bij elkaar, de hoeveelheid activiteiten en de hoeveelheid vrijwilligers die in Nieuw Moscou actief zijn. Iedere avond zijn er één of meerdere activiteiten in het buurthuis.
Daarnaast zijn er twee WhatsApp groepen en drie AED’s met 35 actieve vrijwilligers die bij reanimatie ingezet kunnen worden. Met betrekking tot een aantal vragen en/of onderwerpen zijn vervolgafspraken gemaakt. Al met al een zeer geslaagd bezoek.

Geef een reactie