Algemeen

Voorbereidende werkzaamheden Verbetering Stadscentrum

Hoogeveen: Officieel vind de start om het stadscentrum toekomstbestendig te maken, plaats op 22 februari maar de voorbereidende werkzaamheden zijn al in volle gang.

Vorige week zijn grondwerkzaamheden begonnen om te kijken of de nutsvoorzieningen in de grond ook op de plaatsen liggen die de tekeningen aangeven.

Technische aannemer Roelofs zal tijdens de looptijd van het project een informatiepunt op de locatie inrichten. Vanaf 13 februari is er elke woensdag tussen 16:00-17:00 uur een inloopspreekuur. De locatie wordt later bekend gemaakt.

 

 

 

Geef een reactie