Algemeen

Drie nominaties voor de Drentse Anjer Prijs van het Cultuurfonds Drenthe

Regio – Het Prins Bernhard Cultuurfonds Drenthe heeft drie culturele organisaties genomineerd voor de Drentse Anjer Prijs: Stichting De Groene Ruimte uit Eesergroen, Stichting Event Support Meppel uit Meppel en Stichting Gedeelde Verhalen uit Groningen. De commissaris van de Koning mevrouw J. Klijnsma, tevens voorzitter van het Cultuurfonds Drenthe, reikt de Drentse Anjer Prijs op 8 april 2019 uit aan de winnaar.

De Drentse Anjer Prijs

Met ingang van 2018 reikt het Prins Bernhard Cultuurfonds Drenthe jaarlijks de Drentse Anjer Prijs uit. De prijs sluit aan op de al bestaande culturele prijzen in Drenthe: de Drentse Talentprijs Cultuur die jaarlijks door K&C wordt uitgereikt aan een talent of een getalenteerde groep en de Grote Culturele Prijs van Drenthe die als oeuvreprijs tweejaarlijks wordt uitgereikt door de provincie Drenthe.
Waar de andere Drentse cultuurprijzen zich vooral op personen richten, is de Drentse Anjer Prijs speciaal bedoeld voor groepen. Het Prins Bernhard Cultuurfonds Drenthe wil daarmee het belang en de kracht van samenwerking in de culturele sector benadrukken.
Met de Drentse Anjer Prijs wil het Cultuurfonds zijn waardering uitspreken voor culturele organisatoren die een stimulerende bijdrage leveren c.q. een belangrijke impuls geven aan het culturele klimaat van Drenthe. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt en bestaat uit een bedrag van € 5.000.

De genomineerden
* Stichting De Groene Ruimte organiseert jaarlijks theatervoorstellingen in het openluchttheater van Borger, waaronder in 2018 de ‘Gelaarsde poes’ en in 2017 ‘Ronja het roverswicht’. De afgelopen jaren werkte de stichting actief aan het professionaliseren van de voorstellingen. Hiertoe trok men professionals aan voor regie, grime, techniek en decorontwerp en versterkte de groep amateurspelers tot een divers ensemble in de leeftijd van 14 tot en met 72 jaar. De focus van de voorstellingen ligt op jeugd- en familievoorstellingen en men wil het publiek verrassen met repertoire dat niet eerder gespeeld is in Drenthe. Naast de eigen gemeente richt de stichting zich op inwoners en toeristen van buiten. Een wens is om in samenwerking met andere toneelverenigingen in de provincie, voorstellingen in andere Drentse gemeenten te spelen om zo het publieksbereik te vergroten en de afstand tussen de verenigingen te verkleinen.

* Stichting Event Support Meppel organiseert onder de titel ‘De Muziek coöperatie’ aansprekende concerten op bijzondere locaties. Zo presenteert de stichting op het festival Midgetgolf Madness alternatieve Nederlandse muziekacts in combinatie met Meppels talent. Daarnaast verzorgt de stichting de muzikale programmering aan de Stoombootkade tijdens de Donderdag Meppel Dagen en werkt ze mee aan de Popronde Meppel. De stichting draagt met een op samenwerking gerichte manier van organiseren actief bij aan het verbreden van het aanbod van muzikale evenementen in Meppel en versterkt de roep om en de liefde voor originele muziek.

* Stichting Gedeelde Verhalen organiseert historische theaterproducties met zoveel mogelijk participatie uit de omgeving. In 2018 maakte de stichting de voorstelling ‘Aan de andere kant’ over de Moluks-Nederlandse geschiedenis. Met een positief kritische houding vertelt ze het verhaal van beide kanten, met inbreng van en dichtbij de mensen die het hebben meegemaakt. De theatervoorstelling aangevuld met muziek, film en dans vond plaats in Bovensmilde en kreeg veel waardering van publiek en pers. In 2019 volgt het tweede deel in Assen en Hoogeveen; het derde deel vindt plaats in 2020 in Bovensmilde en Westerbork als onderdeel van de culturele gemeente Midden-Drenthe.

De jury van de Drentse Anjer Prijs 2019 bestaat uit Jurr van Dalen (voorzitter van de jury, discipline: Erfgoed), Hanneke Bruggeman (discipline: Letteren/Podiumkunsten), Coen van Meerten (bestuurslid Prins Bernhard Cultuurfonds Drenthe, discipline: muziek), Rob van der Ree (discipline: Theater), Joost Slijpen (discipline: beeldende kunst). Uit een lijst van 35 voordrachten selecteerde de jury de kandidaten die het beste aansluiten bij de criteria van de prijs en de doelstellingen van het Cultuurfonds. Bij de selectie vielen hierdoor voordrachten voor professionele organisaties en personen af. Vervolgens selecteerde de jury drie genomineerden. De winnaar wordt bekend gemaakt op de dag van de prijsuitreiking die op maandag 8 april 2019 plaats vindt.

Belangrijke criteria bij het vaststellen van de nominatie waren:
Er is een uitzonderlijke prestatie geleverd in het voorgaande seizoen (en), waarbij gelet wordt op kwaliteit en een breed bereik.
De groep is gedreven om zich verder te ontwikkelen ten behoeve van het culturele klimaat in Drenthe.
De groep hoeft niet in Drenthe gevestigd te zijn, maar wel een duidelijke binding met of een belang voor Drenthe hebben of iets hebben gepresteerd in Drenthe.
Met betrekking tot het tweede criterium wordt aan drie door de jury gekozen genomineerden gevraagd om hun ambitie te omschrijven in max. 1000 woorden of te verbeelden in een filmpje. Hierin moet de instelling of groep aangeven hoe zij het prijzengeld van € 5.000,- zouden willen gaan inzetten om zich verder te ontwikkelen en/of om hun ambitie waar te maken. De winnaar wordt geacht om zich een goede ambassadeur van het Prins Bernhard Cultuurfonds Drenthe te betonen. Bron: Provincie Drenthe

Geef een reactie