Politiek

Bezuinigingen Wmo en Jeugdhulp ingevuld

Hoogeveen – Het college vraagt aan de raad om de bezuinigingen op de Wmo en de Jeugdhulp in te vullen, zoals die in de begroting 2019 zijn afgesproken. Dat gaat om een miljoen euro.

Daarnaast is een extra bezuiniging van een half miljoen nodig door het schrappen van de voorgestelde verhoging van de OZB bij de behandeling van de begroting. De extra bezuiniging kan worden ingevuld met de eenmalige loon- en prijscompensatie van het rijk.
Het college heeft al eerder uitvoerig gesproken met de raad over de invulling van de bezuinigingen. Het gaat nu het formele besluit.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: