Alteveer: Aanpassingen na evaluatie ‘Oktoberfest 2018’

Alteveer/Kerkenveld: De gemeente De Wolden heeft het ‘Oktoberfest 2018’ geëvalueerd met politie, brandweer en de organisatie Stichting Oktoberfest Alteveer. Het ‘Oktoberfest‘ kwam negatief in het nieuws omdat enkele dronken/aangeschoten bezoekers door het uithalen van stunts de landelijke aandacht trokken.

Een van de stuntende jongeren, die in mast van de feesttent was geklommen viel naar beneden en kwam ‘plat op z’n ….’ op de houten vlonders terecht. Een gebroken pols en kaak waren het gevolg. De sfeer veranderde, hulpverleners werden met bier bekogeld en de beveiliging riep assistentie in van de politie om de menigte van ± 3.500 bezoekers onder controle te houden. Er wordt getwijfeld aan het maximum aantal bezoekers, men vermoedt dat het meer waren.

Ondanks de negatieve geluiden bleek uit de evaluatie dat het ‘fest’ beter was georganiseerd dan het jaar daarvoor toen er klachten uit de omgeving kwamen. De gemeente overweegt een andere locatie, wil dat er meer aandacht komt voor het alcoholgebruik van jongeren en dat er vooraf controle komt of men al of niet onder invloed naast het ‘fest’ is gekomen. Onder invloed verkerende bezoekers zullen worden geweerd.

Organisator Johan Sok van het Oktoberfest in Alteveer betreurt dat vooral de negatieve incidenten de grootste aandacht hebben getrokken. Dat er bij het nieuwjaarsfeest van de gemeente De Wolden een beveiliger is mishandeld lees je nergens! merkt hij op. Volgens de woordvoerder van de stichting was de RUD (Regionale Uitvoerings Dienst)  juist complimenteus over de organisatie, de genomen maatregelen en de locatie!

Volgens Sok krijgen de klagers teveel aandacht en hij vergeleek het met de situatie in Westerbork waar één inwoner bijna alle activiteiten in het centrum onmogelijke maakte. Maar het Oktoberfest dat begon als een hobby en dat voor de 5e keer werd georganiseerd, is een succes en zal dit jaar wederom worden georganiseerd. Zie ook de Facebook pagina van het Oktoberfest.

‘De Regionale Uitvoeringsdienst van en voor Drenthe’

RUD Drenthe is een uitvoeringsorganisatie op het gebied van de milieuwetgeving, -regelgeving en – handhaving. Onze klanten zijn de gemeenten en de provincie Drenthe. Doelgroepen zijn bedrijven, instellingen (inrichtingen) en inwoners van Drenthe.

Deel dit bericht!

Geef een antwoord