Raadsavond 24 januari

Hoogeveen –  De raadsavond van de gemeenteraad begint donderdag 24 januari a.s. om 19.30 uur.

– Om 19.30 uur wordt in de Raadzaal gestart met de besluitvormende ronde. Daarin staat het rekenkameronderzoek naar schuldhulpverlening op de agenda en de aankoop van het schoolgebouw citroenvlinder 1-3. Ook staan in deze ronde twee wijzigingsverordeningen geagendeerd: één over duurzaamheidsleningen en één over de Wmo. Tenslotte neemt de raad een besluit over het bestemmingsplan BG Noord-Hoogeveen, deelplan Hoogeveensche Vaart 57. – Vanaf 19.45 uur wordt in de Raadzaal het voorstel voor invoering van de verzilverlening besproken. Deze regeling geeft inwoners de mogelijkheid om de overwaarde van hun woning te gebruiken om de woning levensloopbestendig te maken en/of te verduurzamen.
– Na een korte pauze volgt in de Raadzaal vanaf ongeveer 20.45 uur de bespreking van het integraal veiligheidsplan 2019-2022 en het preventie- en handhavingsplan drank- en horecawet 2019-2023.
Naar verwachting wordt de raadsavond rond 22.15 uur afgesloten.

Als u gebruik wilt maken van het spreekrecht over één van de geagendeerde onderwerpen, kunt u contact opnemen met de griffie, telefoon 14 0528 of e-mail griffie@hoogeveen.nl. U krijgt dan maximaal drie minuten de gelegenheid om de raad te informeren. De complete agenda vindt u op www.hoogeveen.nl/gemeenteraad. De vergadering kunt u volgen via onze website of beluisteren via Radio Hoogeveen. De raadsavond is openbaar en iedereen is van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn.

4 gedachten over “Raadsavond 24 januari

 • 24 januari 2019 om 12:36
  Permalink

  Eind 2018 bracht de gemeentelijke Rekenkamer het rapport ‘Schuldhulpverlening in beeld’ uit. Het rapport was een antwoord op de vraag van de gemeenteraad om onderzoek te doen naar de effectiviteit hiervan. Ik heb het rapport onlangs gelezen en ben verbaasd hoe het mogelijk is dat totaal voorbijgegaan wordt aan de essentie van het probleem.

  Gemiddeld zitten ongeveer 350 inwoners van de gemeente Hoogeveen in een schuldhulpverleningstraject, dat is net iets minder dan 1% van de bevolking. De schuldhulpverlening kost de gemeente zo’n 7 ton per jaar; de bedoeling is dat dit bedrag dit jaar daalt naar 6 ton. Het onderwerp schuldhulpverlening stond bovenaan het lijstje door de gemeenteraad aangedragen onderwerpen waar de Rekenkamer onderzoek naar zou kunnen doen. Opvallend is dat alle fractievoorzitters het niet nodig vonden de onderzoeksvraag verder te specificeren, dit werd aan de Commissie overgelaten.

  De Rekenkamercommissie huurde het bureau KWIZ in voor het onderzoek. Men sprak met diverse partijen zoals betrokken ambtenaren en de GKB waarbij aan het licht kwam dat de door de gemeente aan het GKB aangedragen informatie nogal eens niet klopte of onvolledig was. Ronduit bizar is dat het bureau met helemaal niemand heeft gesproken die zelf in een schuldhulpverleningstraject zit. KWIZ heeft hiermee een schat aan informatie links laten liggen. De Rekenkamer vindt dit enorme hiaat in het onderzoek blijkbaar normaal want er wordt met geen woord over gerept.

  Behalve een enkele verbetering hier en daar is mijn conclusie over het rapport: men deed een plas en alles bleef zoals het was. Zelfs over de wenselijkheid om de twee loketten waar nu een aanvraag voor schuldhulpverlening kan worden gedaan samen te voegen doet het rapport geen heldere uitspraak.
  Het rapport was bedoeld om de gemeenteraad instrumenten voor beleid te geven maar daar is eigenlijk geen sprake van. Dat kan ook niet omdat de essentie van het probleem volledig wordt gemist. Hoe kan de gemeenteraad nu beleid maken op dit onderwerp als bij een aanvraag voor schuldhulpverlening de REDEN voor de aanvraag niet wordt geregistreerd? Het is volstrekt onduidelijk of de aanvrager in de financiële problemen is gekomen door een echtscheiding, door baanverlies, door te weinig inkomen, door gokverslaving of omdat meneer of mevrouw niet met geld om kan gaan. Zolang de reden voor de aanvraag niet wordt geregistreerd kunnen hierover geen conclusies worden getrokken. En kan het probleem dus ook niet worden aangepakt.

  Het is onbegrijpelijk dat hierover in het rapport geen woord te lezen is. De Rekenkamer en KWIZ hebben de essentie van het probleem volledig gemist. En daardoor kan geen effectief beleid worden gemaakt.
  Ik vraag mij af of de gemeenteraad het probleem ook wel werkelijk wil zien. Stel dat ruim 50% van de aanvragers voor schuldhulpverlening te kennen zou geven onvoldoende inkomen te hebben, zou de gemeenteraad dan haar armoedebeleid aanpassen? Ik vrees van niet. Want Hoogeveen is nog steeds een gemeente waarin armen voornamelijk als kostenpost worden gezien.

   • 25 januari 2019 om 11:12
    Permalink

    @Maantje
    Ik daag je uit om de cijfers middels een WOB-verzoek bij de gemeente op te vragen….

 • 25 januari 2019 om 08:36
  Permalink

  Toch vind ik de verbouwing van de raadszaal voor een paar ton een veel schandaliger probleem.

Geef een reactie