Sneeuwvrij maken van je stoep voor je huis verplicht?

Hoogeveen – Voordat je met je sneeuwschuiver, bezem en strooizout naar buiten gaat: nee, in Nederland is het in principe niet verplicht om de stoep voor je huis of de oprit sneeuwvrij te maken. Tot 2007 is het wel verplicht geweest. Gemeenten hebben wel een inspanningsverplichting waar het gaat om sneeuwvrij maken van wegen en paden.

Hoewel het dus niet verplicht is, kun je je afvragen of je het de mensen om je heen niet verplicht bent om het toch te doen. En dan komt er natuurlijk nog een beetje het oeroude Drents noaberschap om de hoek zetten en maak je naast je eigen paadje ook die van je buren schoon die op leeftijd, of niet meer goed ter been zijn.

Gladheidbeheersing
Gladheid op de weg kan gevaarlijke situaties opleveren. De gemeente probeert deze situaties te voorkomen. Bijvoorbeeld door te strooien met zout of door sneeuwschuivers.

Wegen en fietspaden strooien
Nu het winterseizoen weer aangebroken is neemt ook het risico van gladde wegen en fietspaden weer toe. Aan de gemeente de taak om, voor zover in haar vermogen ligt, de begaanbaarheid van wegen en fietspaden ook in deze periode te waarborgen. Om de belangen van de weggebruikers te kunnen afwegen tegen de kosten van gladheidbeheersing en de zorg voor het milieu heeft het gemeentebestuur beleid vastgesteld. Dit beleid is vastgelegd door de gemeente Hoogeveen in samenwerking met Area Reiniging in het gladheidbeheersingsplan. In dit plan staat precies wanneer en hoe op welke wegen gestrooid moet worden.

Uitvoering
Area Reiniging voert de gladheidsbeheersing uit. Wel houdt de gemeente toezicht. Om snel in actie te kunnen komen staat de strooiploeg 24 uur per dag klaar in de periode van 5 november 2018 tot en met 25 maart 2019. Uit milieu- en kostenoverwegingen en de beschikbare capaciteit blijft de gladheidsbeheersing beperkt tot een aantal wegen. Net als voorgaande jaren wordt er gewerkt met een systeem waarbij de volgorde van werken tevoren aan de hand van prioriteiten is bepaald. De gladheidsbeheersing vindt plaats volgens een vast routeschema. Er is gekeken naar het gemeentelijk verkeersplan. De prioriteit ligt hierbij op de hoofdroutes en drukke kruispunten.

Ook de weggebruiker moet voorzichtig zijn
Van de weggebruiker wordt verwacht dat hij of zij bij winterse omstandigheden extra oplettend en voorzichtig aan het verkeer deelneemt, en bij extreme omstandigheden (zware ijzel, sneeuwval) niet de weg opgaat. De gemeente als wegbeheerder kan niet altijd zondermeer aansprakelijk worden geacht voor eventuele schade.

Deel dit bericht!

3 gedachten over “Sneeuwvrij maken van je stoep voor je huis verplicht?

  • 23 januari 2019 om 09:08
    Permalink

    Als ze je straat niet komen doen, dan hoef je ook niet je stoep te doen. Voorbeeld doet volgen

  • 23 januari 2019 om 15:34
    Permalink

    Ik heb het pad voor mijn huis wel sneeuwvrij gemaakt, is toch niet meer dan normaal?. Maar ik weet niet wat ik met het gangpad naast mijn huis moet doen. Over de hele lengte van mijn perceel loopt dat pad. Maar ook vier huizen (die er haaks op staan) komen op dat pad uit.

Geef een antwoord