Politiek

SP kiest voor actieve rol provincie bij regionale ziekenhuiszorg

Hoogeveen/Assen – De provincie moet nu al een plan B achter de hand hebben voor het geval de ziekenhuiszorg in Drenthe acute problemen krijgt. Dat vindt SP Statenlid Greetje Dikkers. De SP fractie agendeerde het onderwerp voor de komende commissie vergadering.

Van de zomer kwam het als een schok voor Amsterdam. Het Slotervaart ziekenhuis failliet. Patienten en personeel op straat. Grote problemen ook bij andere ziekenhuizen in Flevoland en Noordoostpolder. Ondertussen trok Treant de stekker uit verloskunde en de kinderafdeling bij Bethesda in Hoogeveen met als opgegeven reden dat men onvoldoende kinderartsen kan werven.
Bij Treant schrijven de ziekenhuizen al enige tijd rode cijfers. Dat wordt nu opgevangen door andere onderdelen van de groep bij te laten springen. Op zich een situatie die geen langere tijd kan voortduren.
Voor het Slotervaart probeerde de gemeente Amsterdam de situatie te redden door zelf alsnog dit ziekenhuis over te nemen en op die manier faillissement te voorkomen. Dat bleek al niet meer haalbaar. Voor de failliete MC Groep zijn enkele noodoplossingen in gang gezet. De gemeente Emmeloord lijkt te slagen in een plan waarbij men het onroerend goed van het ziekenhuis in Emmeloord overneemt en de Antoniusgroep uit Sneek het medische gedeelte verzorgt.
Op dit moment is er een zorgtafel in Drenthe actief waar de provincie deel van uit maakt. Men bespreekt de zorg van de toekomst in de provincie. Ook wordt er onderzoek gedaan naar toekomstige modellen. Later dit jaar wordt daarover gerapporteerd. Op dit moment ontvangt Provinciale Staten (PS) slechts mondjesmaat informatie over de voortgang. Ondertussen zijn er met grote regelmaat krantenberichten over de situatie rond de ziekenhuiszorg.
SP Statenlid Greetje Dikkers: ,,Wij zijn van mening dat het risico bestaat dat er zich de komende tijd acute problemen voor zullen doen met de ziekenhuiszorg in Drenthe. De provinciale politiek zal daarop voorbereid moeten zijn. Dat is de provincie nu niet. Wat de SP betreft horen de scenario’s klaar te liggen om onze ziekenhuizen tijdig over te kunnen nemen, of andere oplossingen in gang te zetten. Wij willen daar graag over in discussie met PS en de gedeputeerde dhr. Jumelet.”

Geef een reactie