Algemeen

Hoogeveen: Subsidie voor uniek waterstofproject

Hoogeveen: Een aantal partijen werkt in Hoogeveen aan een pilot om de nieuwbouw van 80 woningen op de locatie Nijstad-Oost (naast de NAM locatie Ten Arlo) van energie te voorzien met duurzame waterstof. De partijen doen komend jaar onderzoek om zo een technologie te ontwikkelen om de warmtevoorziening van de nieuwbouwwoningen in Nijstad-Oost te laten werken op waterstof. De start van de bouw van deze woningen staat begin 2020 gepland. De pilot is een initiatief van diverse bedrijven, Hanzehogeschool Groningen, provincie Drenthe en de gemeente Hoogeveen. 

Bijdrage aan energietransitie

De warmtevoorziening in deze wijk wordt ingericht op basis van een waterstof CV-ketel. De blauwdruk voor technologie die zo verkregen wordt, moet vertaalbaar zijn naar bestaande woonwijken in de rest van Nederland. Het project levert zo een belangrijke bijdrage aan de energietransitie in Nederland als het gaat om aardgasloos bouwen. Bijvoorbeeld in de wijk Erflanden: daar wordt gekeken of via het bestaande aardgasnetwerk de 1100 woningen gefaseerd op waterstof kunnen gaan draaien.

Terugdringen CO2-uitstoot

De subsidieregeling Waterstof is onderdeel van de Topsector Energiesubsidie van het ministerie van Economische Zaken. Jaarlijks wordt € 100 miljoen subsidie verleend aan projecten en onderzoek op het gebied van projecten die de CO2-uitstoot terugdringen. De subsidie voor het waterstofproject in Hoogeveen bedraagt ruim vier ton.

Vele bedrijven werken samen in dit unieke project: Stork Nederland BV, Nederlandse Gasunie NV, GasTerra BV, Nederlandse Aardolie Maatschappij N.V., Bekaert Combustion Technology BV, N-TRA BV (onderdeel netwerkbedrijf RENDO), Instituut Fysieke Veiligheid (IFV), Cogas Innovatie & Ontwikkeling B.V, Nedstack B., JP-Energiesystemen B.V, Hanze University of Applied Sciences, Provincie Drenthe, Stichting New Energy, Visser & Smit Hanab Distributie B.V, Green Planet Pesse B.V, DNV-GL Netherlands B.V., Arcadis Nederland B.V, BAM Infra Energie & Water B.V, Haskoning BV, DHV Nederland B.V, Enexis Netbeheer B.V en Liander N.V en gemeente Hoogeveen.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: