Algemeen

Besluitvorming aanpassing belastingstelsel uitgesteld

Regio – De besturen van de waterschappen blijken op dit moment niet gelijk te denken over de urgentie van de aanpassingen en de wijze waarop het belastingstelsel zou moeten worden aangepast. De waterschappen zijn het er wel over eens dat het hebben van een eigen belastingstelsel één van de belangrijkste voorwaarden is voor duurzaam en toekomstbestendig waterbeheer.

Daarom moet een aanpassing van het belastingstelsel kunnen rekenen op groot draagvlak bij de algemeen besturen van de waterschappen. Omdat de waterschapsverkiezingen van 20 maart 2019 voor de deur staan, is het logisch om het gewenste draagvlak voor een wijziging van het belastingstelsel bij de nieuwe algemeen besturen te verkrijgen.
Een aantal waterschappen ervaart op dit moment al grote knelpunten met het huidige stelsel en een herziening is dus onverminderd urgent. Het bestuur van de Unie van Waterschappen stelt voor om de verdere beraadslagingen en besluitvorming over de aanpassing van het belastingstelsel ten minste een half jaar te laten rusten. Tegen die tijd zal met directe betrokkenheid van de nieuwe besturen bekeken worden hoe deze discussie vervolgd kan worden. bron: https://www.wdodelta.nl/

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: