Algemeen

Comité Actie voor Bethesda stopt definitief

Het Comité Actie voor Bethesda legt haar werkzaamheden neer. Hierbij willen zij graag uitleggen waarom zij tot dit besluit gekomen zijn. 

Het Comité Actie voor Bethesda wil graag aan u uitleggen waarom wij van verder actievoeren afzien.
Denk niet dat wij onze kracht hebben verloren, maar het heeft geen zin om aan een dood paard te trekken. Wij zien niet om in wrok maar vinden het belangrijk om uit te leggen hoe het paard is gedood.

Veel zorg is inmiddels uit Bethesda verdwenen en voor vrijwel elke belangrijke behandeling moet je bij Treant tegenwoordig naar Emmen. De leiding van Treant is vooral met zichzelf bezig. Het doorlopend wisselen van het bestuur is als het roken van een vulkaan. Er gaat voortdurend dreiging van uit. Belangrijke specialisten zijn intussen naar elders vertrokken. De Raad van Toezicht heeft na anderhalf (!) jaar nog steeds een interim voorzitter. Het intensief toezicht van de Inspectie is gelukkig voorbij, maar zoals een rokende vulkaan de omwonenden op de vlucht doet slaan, zo kiezen steeds meer patiënten in Hoogeveen intussen voor zorg buiten Treant.

Als een ziekenhuis verlies maakt, ontstaan spanningen. Het gaat om zorg, maar die blijft afhankelijk van de geldstroom van de verzekeraar. De fusies tussen Scheper, Bethesda en Refaja hebben niet gebracht wat er van gehoopt werd. Er ontstond een conflict tussen de medische staf en de Raad van Bestuur. Dokter Guus Bruins moest vertrekken en voorzitter Marcel Kuin trok zelf zijn conclusies en vertrok naar Sneek. Later kreeg Treant als organisatie daar van het Scheidsgerecht Gezondheidszorg het ernstige verwijt over, dat men zich schuldig had gemaakt aan slecht werkgeverschap. En welke specialist wil er nu werken voor een slechte werkgever? Logisch dat het zo moeilijk is om aan kinderartsen te komen. De kosten van het ontslag van dokter Bruins bedroegen 4,5 ton. Treant had meer van dergelijke akkefietjes. Het is dus wel duidelijk waar die rode cijfers vandaan komen.

De medische staf (waarin de Emmer specialisten de meerderheid hebben), wilde zelf de baas worden om de zorg versneld in Emmen te concentreren. En zoals vrijwel overal koos de Raad van Toezicht partij voor de staf. Ook toen die nadrukkelijk voorstelde om artsen in de Raad van Bestuur te benoemen. Daardoor konden de artsen Post en Dam een greep naar de macht doen. Men ziet zelden een duidelijker voorbeeld van belangenverstrengeling. Wij vermoeden dat het plotselinge opstappen van de voorzitter van de Raad van Toezicht Bas Eenhoorn, daarmee te maken had. Hij nam niet eens de moeite zijn beslissing uit te leggen. Het massale protest van de Hoogeveense bevolking in de Tamboer zorgde slechts tijdelijk voor wat vertraging, want na zomer van 2017 werd de zorgroof uit Hoogeveen hervat.

Alleen de Ondernemingsraad van de ziekenhuizen (OR) lag nog dwars. Men had grote bezwaren tegen de voorgestelde bestuursstructuur en wilde de rechters van de Ondernemingskamer vragen om een oordeel. Het klopte namelijk echt niet, dat specialisten voor 50% als specialist werken en tegelijk voor 50% de baas van heel Treant zijn. U moet weten dat Anesthesist David Post ten tijde van het ontslag van de bestuurders Kuin en Bruins, voorzitter van de medisch staf was. Hij zegde het vertrouwen in de Raad van Bestuur op en bezegelde daarmee het lot van Guus Bruins. Wij zijn er van overtuigd dat hij toen al aasde op de bestuurszetel! Eigen baas zijn is leuk. Maar de baas zijn en tegelijk jezelf besturen? U kent ongetwijfeld de slager die zijn eigen vlees keurt. Het lijkt er sterk op dat de slager dan het vlees van eigen billen keurt waarmee hij daarna plaatsneemt op het pluche van het bestuur.

Wij waren diep teleurgesteld toen de OR onder immense druk zwichtte en de gang naar de rechter afblies, maar vervolgens heeft de OR zich wel onthouden van een oordeel over de nieuwe bestuursstructuur! Men keurde de structuur niet af, maar men stemde er door deze onthouding ook nadrukkelijk niet mee in en dat blijft een teken aan de wand.

Omdat voor zowel de Gemeenteraad als de Denktank een toetsingsverzoek bij het Scheidsgerecht Gezondheidszorg een brug te ver was, besloten wij in december 2017 zelf dit ongewone besluit van Treant in de kern te testen. Wij richtten ons tot de Governance Commissie met de vraag of zij wilden toetsen of de structuur van dit bestuur wel deugde, in de wetenschap dat de specialisten niet gevraagd zijn voor de raad van bestuur, maar zich zélf hebben opgedrongen. Treant heeft er alles aan gedaan om ons daarbij de voet dwars te zetten. Tot zelfs het traineren van de datum aan toe, waarop de zitting kon plaatsvinden.

Tijdens de lopende procedure sloot Treant de verloskunde en de kinderafdeling in Bethesda en het Refaja. Het voelde als een slag in het gezicht van Hoogeveen en Stadskanaal. Het binnenwerk van Bethesda was daarmee bijna geheel leeggeroofd. Weer bleek, dat wij destijds geen spookverhalen hebben verteld. Maar dit vreselijke besluit hadden zelfs wij niet verwacht.

Op 22 oktober 2018 zaten wij dan eindelijk met ons vieren tegenover de advocaat van Treant, die geflankeerd werd door voorzitter van het bestuur Carla van de Wiel en Coba Anninga, vice-voorzitter van de Raad van Toezicht.

De mondelinge zitting in Utrecht duurde bijna twee uur. De commissie stond onder voorzitterschap van een rechter en telde vier deskundige leden. Het was voor ons een bijzondere ervaring, omdat wij geen van vieren juridisch geschoold zijn. Het moet voor Treant touwens ook een leerzame ervaring zijn geweest, want zij kregen onze kritiek op hun bestuurlijk gedrocht frontaal opgediend.

Uiteindelijk kwam de uitspraak. Die hield in dat onze vraag weliswaar zeer relevant was (in het vonnis is ook aangegeven waarom) maar dat wij niet-ontvankelijk waren. Omdat wij formeel niet voldeden aan alle eisen die in het reglement staan, kon de rechter geen uitspraak doen.

De Governance Code biedt geen platform voor de mensen, voor wie het ziekenhuis bedoeld is!
Raar maar waar. Wij wilden in die lacune voorzien. Frits Kappers was de man die zes jaar geleden met zijn petitie opkwam voor de burgers. Het heeft niet mogen baten. De burgers hebben niets te vertellen. Het geld is uiteindelijk iedereen de baas. Na zes jaar afbraak van Bethesda lijkt verder actievoeren nu dan ook zinloos.

Als de OR had doorgezet, zou de rechter naar ons idee, vast en zeker een oordeel hebben gegeven, omdat de OR (in tegenstelling tot ons actiecomité) wel een formele gesprekspartner van de Raad van Bestuur is. De OR zou om die reden wel ontvankelijk zijn geweest, menen wij. Door het doorvragen van de Commissie tijdens de zitting, kregen wij de indruk dat de Commissie zich onze kritiek eigen maakte. De rechter vroeg bijvoorbeeld aan de advocaat van Treant: als het Comité Actie voor Bethesda niet-ontvankelijk zou worden verklaard, zou de Commissie dan toch een oordeel mogen geven over de gewraakte bestuursstructuur? Het antwoord was snoeihard “nee”. Treant wil geen kritiek horen!

In het vonnis, dat openbaar is, staat omschreven hoe het huidige wanstaltige bestuur van Treant bestuurders A en bestuurders B kent. Treant heeft na ontvangst actief, maar vergeefs, geprobeerd die passage uit het vonnis te laten schrappen. Hoewel men de mond vol heeft van transparantie, is ons daarvan niets gebleken. Integendeel. Men heeft ons vaak de schuld van het eigen falen gegeven en de indruk gewekt dat wij het personeel van Treant onheus bejegenden, terwijl wij voor hen juist onophoudelijk diep respect hebben uitgesproken.

De uitspraak is openbaar en staat op het internet: Uitspraak Governancecommissie/Scheidsgerecht gezondheidszorg GC 18/01. Rechter mr. H.F.M.Hofhuis. (Bekend van de Urgenda-zaak). De uitspraak is ook gepubliceerd op Uitkijkpunt Bethesda.


Hulp van Zilveren Kruis als kille rekenmeester hoeven wij niet te verwachten. In de zorg is het in ziekenhuisland voor ons in Hoogeveen nu “ieder voor zich”. Het is maar goed, dat onze voorouders dit niet hoeven meemaken. Kies tijdig wat u in geval van nood wilt en niet pas als de ambulance voor de deur staat.

Wij sluiten onze activiteiten nu af, maar niet zonder een woord van diepe dank aan het adres van de Hoogeveensche Courant, die ons vanaf het allereerste begin ruim van aandacht heeft voorzien.

Het ga u allen goed en dan met name de medewerkers van Treant, die hier ook niets aan hebben kunnen doen.

Mede namens Jutta van den Oord en Ben Buskes,
Frits Kappers en Marnix Koppe

6 gedachten over “Comité Actie voor Bethesda stopt definitief

 • In deze strijd kan je geen winnaar worden Deva Daniel Luysterburg!
  Alleen als iedereen keihard zou strijden incl. onze gemeenteraad etc. dan had er misschien meer bereikt kunnen worden maar we scheeuwen met ons alleen heel veel op social media maar als het op daden aankomt dan is maar een klein gedeelte daarvan aanwezig.

 • ik denk niet dat Bethesda nog te redden is of dat uberhoudt het Treant nog te redden is.
  helaas maar aan alles komt een einde…
  Dit zorgsysteem is gewoon niet compatibele met de werkelijkheid.

 • @MostMother
  Je vergist je, er is een demonstratie geweest en een manifestatie in de Tamboer, dus de Hoogeveense bevolking is wel degelijk in actie gekomen. Het gemeentebestuur heeft het inderdaad af laten weten, maar wat kunnen die nou wel?
  Ik heb mij voor de zaak van het ziekenhuis niet ingezet maar tegenwoordig word je door de gemeente wel respectvol behandeld als je een uitkering aanvraagt, dat komt door mijn jarenlange radikale strijd waar ik zo goed als helemaal alleen in stond. De ironie is dat het juist Frits Kappers was die de grootste moeite had met mijn actiemethoden, “op deze manier zul je nooit iets bereiken in Hoogeveen” mailde hij mij woedend. Nu staat hij zelf met lege handen omdat hij zich netjes aan de spelregels gehouden heeft. Maar die spelregels worden door de heersende klasse van overheid en bedrijfsleven geschreven, dus als je je daar aan houdt win je nooit!
  Overigens heb ik verder het grootste respect voor dit actiecomité, dit zijn in elk geval mensen die de strijd durven aan te gaan met bureaucratische instanties en het jarenlang volgehouden hebben. Het is jammer dat ze de strijd staken maar voor mij zijn dit helden, zeker vergeleken met B en W die geen flikker voor het ziekenhuis gedaan hebben en de boel de boel gelaten hebben.

  • Ik vergis me niet hoor Deva Daniel Luysterburg, in de Tamboer waren heel veel mensen, vooral ouderen. Helaas kon ik daar niet bij aanwezig zijn.
   Ik ben wel bij de demostratie geweest maar het aantal mensen dat meeliep was maar een schijntje van al die mensen die hun stem via social media lieten horen helaas.
   Wel was het positief dat er ook veel jonge mensen met kinderen meeliepen.
   Jouw eigendunk is wel heel groot Deva Daniel Luysterburg als je denkt dat de aanpak van uitkeringtrekkers door jouw radicale strijd is verbeterd. Ik ondersteun Frits Kappers zijn mening dat jouw actiemethodes niet netjes en op zijn minst randsociaal waren.
   Ik vermoed dat ze jou inmiddels in het laadje “onbehandelbaar” hebben gestopt omdat ze de moed hebben opgegeven dat jij ooit, net als iedere fatsoenlijke Nederlander, bereid zou zijn om te werken voor z’n geld ipv leven op kosten van de hardwerkende belasting betalende Nederlander!

Geef een reactie