Algemeen

Waterschap vol aan de bak voor grondwater van komend voorjaar

Regio – Waterschap Drents Overijsselse Delta werkt hard aan maatregelen om in het voorjaar van 2019 de grondwaterstanden weer zoveel mogelijk op niveau te hebben. Hiervoor zijn waterpeilen in sloten, weteringen en beken maximaal hoger gezet en onderzoekt het waterschap welke invloed een droge, gemiddelde en natte winter heeft op de grondwaterstanden. Daardoor kan het tijdig bijsturen indien nodig.

Het verhogen van de waterpeilen in de wintermaanden is een unieke situatie.

Normaal gesproken worden de waterpeilen juist op een minimum gezet, zodat er ruimte is om neerslag op te vangen en af te voeren. Daarnaast kunnen met minimumpeilen de grondwaterstanden worden beïnvloed, zodat akkers, weilanden en overige percelen niet te nat worden om wateroverlast tegen te gaan. Nu worden de waterpeilen juist maximaal verhoogd, zodat het grondwater in de bodem wordt vastgehouden en niet ‘uitstroomt’ richting sloot of kanaal. Daarbij houdt het waterschap de weersomstandigheden nauwlettend in de gaten, zodat het tijdig kan anticiperen om schade of overlast te voorkomen.
Voorjaar
Bij een gemiddeld natte winter en een instelling van de waterstanden op maximumpeil is de verwachting dat in een groot deel van het werkgebied de grondwaterstanden komend voorjaar voldoende op niveau zitten. Dit is dus afhankelijk van de hoeveelheid neerslag deze winter. Voor de hogere zandgronden, zoals de Sallandse Heuvelrug, de stuwwallen bij Steenwijk en Havelte en de hoge delen van het Drents Plateau is de uitdaging het grootst.
De droogte van afgelopen zomer toonde nut en noodzaak van het in het verleden aangelegde aanvoersysteem. Ook nu anticipeert het waterschap op extreem droge weersomstandigheden. Zo voert het diverse projecten uit om water langer in het gebied vast te houden en droogte hiermee tegen te gaan. Ondanks de langdurige droge periode kon het waterschap daardoor in een groot deel van het werkgebied het waterpeil lange tijd op voldoende niveau houden.

Een gedachte over “Waterschap vol aan de bak voor grondwater van komend voorjaar

  • Ja het wordt nu tijd om te veranderen van denkwijze , niet alleen afvoeren , maar aanvoeren vanuit het IJsselmeer de grootste zoetwatervoorraad die we hebben

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: