Bestuur, vrijwilligers en deelnemers EVA sluiten 2018 af

ELIM – Alle dagontmoetingsgroepen en de maandelijkse eetgroep in ’t Elims Eethuus hebben met een gezamenlijk etentje het jaar in kerstsfeer afgesloten. Bestuur, vrijwilligers en deelnemers waren zo eens een keer allemaal samen als één grote familie. Na het eten werden de vier bekendste kerstliederen gezongen begeleid door accordeonist Jan Giethoorn uit Nieuwlande. Er werd feestelijk afgesloten met een heerlijk ijsje.

Zo werd het eerste (succesvolle ) jaar van Stichting Elim Vitaal & Actief (EVA), 2018 feestelijk afgesloten. Er waren veel lovende woorden voor de vrijwilligers die de motor zijn van het EVA succes. Het Elims Eethuus had alles perfect voor elkaar en zo werd het een geslaagde middag. Het Oranje Fonds heeft begin 2018 een subsidie toegekend aan Stichting Elim Vitaal & Actief, kortweg stichting EVA, daardoor is het mogelijk gemaakt om voor meerdere jaren het “Welzijn op Recept” voor ouderen in het dorp Elim in te zetten. Daar is nu het eerste jaar van om met een wel heel mooi resultaat, waar we u in 2019 nader over berichten. Ook staan er nog tal van zaken in de stijgers. Maar wat is nu eigenlijk “Welzijn op Recept” ? Bij tegenslagen van ouderen en grote veranderingen is vaak hun sociale leven beperkt geworden. Het is belangrijk zich weer beter te voelen, nieuwe mensen te ontmoeten of een hobby op te pakken. Maar hoe pak je dat aan? In Elim kan Stichting EVA helpen! In een gesprek wordt bekeken wat de mogelijkheden zijn en wat bij een dergelijk persoon past. Door de betrokken huisartsen van Elim ( tevens bestuursleden van EVA ) kunnen ouderen doorverwezen worden naar de welzijnscoach van de praktijk. Een verwijzing naar de welzijnscoach komt meestal via de huisarts of via een andere zorgverlener, zoals praktijkondersteuners, fysiotherapeuten, of de thuiszorg.

Het gaat dan om situaties die geen medische oorzaak hebben en waarbij het niet duidelijk is wat er aan de hand is. Er wordt dan geen recept voor medicijnen of een verwijzing naar een specialist uitgeschreven, maar een recept met een doorverwijzing naar een welzijnscoach die dan kijkt welke activiteit van EVA het beste in die situatie past. De welzijnscoach weet precies wat EVA biedt en helpt om passende activiteiten te vinden. Kort gezegd bestaan de activiteiten uit verschillende dagontmoetingen met leuke activiteiten als spelletjes, creatief bezig zijn en tussen de middag een warme maaltijd. In ‘t Elims Eethuus is een keer per maand een bingo voorafgegaan door een warme maaltijd en er is het beweegprogramma voor ouderen vanuit ’t Vonder. De bibliotheek in ‘t Vonder biedt veel grote letterboeken en zal net als de dagontmoetingen regelmatig thema-activiteiten bieden.

Uit de enquête gehouden in 2009 onder de bevolking van Elim is gekomen dat men vond dat er meer voor de ouderen moest worden gedaan. Ook is toen middels de statistieken van de Gemeente Hoogeveen vast komen te staan dat in 2035 meer dan een derde van de Elimse bevolking 65 jaar of ouder zal zijn. Door financiële bijdrage van het Oranje Fonds en medewerking van de Gemeente Hoogeveen, kunnen de vrijwilligers “Welzijn op recept” inhoud geven. Zonder deze vrijwilligers en de financiële bijdrages van Gemeente en Oranjefonds zou EVA niet blijven bestaan. Het bestuur is er druk mee bezig EVA te verduurzamen voor de toekomst. Namens bestuur, vrijwilligers en deelnemers van EVA wensen wij iedereen goede feestdagen en een goed 2019. bron en foto Elim Drenthe.nl

Deel dit bericht!

Geef een antwoord