Belangrijke informatie voor sportverenigingen

Hoogeveen: Per 1 januari 2019 wordt de sportvrijstelling voor de heffing van btw verruimd. Alle niet-commerciële exploitanten van sportaccommodaties (dus ook gemeente De Wolden), kunnen niet langer onder het lage btw-tarief gelegenheid geven tot sportbeoefening. Dat zorgt voor een substantieel financieel nadeel voor de gemeente. Door deze wijziging vervalt namelijk het recht op aftrek van btw op de kosten van de bouw en exploitatiekosten van sportaccommodaties.

Nieuwe subsidiemogelijkheden
Om de nadelige financiële gevolgen van de fiscale wijzigingen te compenseren, komen er twee subsidieregelingen: een specifieke uitkering voor gemeenten voor gemeentelijke uitgaven aan sport én een subsidieregeling voor amateursportorganisaties voor de bouw en onderhoud van sportaccommodaties en sportmaterialen.

De gemeente De Wolden doet een beroep op de specifieke uitkering voor gemeenten om eventuele financiële schade te dekken. De subsidieregeling voor amateursportorganisaties geldt voor alle amateursportorganisaties die zijn geregistreerd bij de Kamer van Koophandel. Vanaf 2 januari 2019 kunnen verenigingen een subsidieaanvraag doen.

Informatiebrief
De gemeente verstuurt een informatiebrief naar alle sportverenigingen in de gemeente. Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met Anita Rijpers via 14 0528 of E. a.rijpers@dewoldenhoogeveen.nl.

Deel dit bericht!

Geef een antwoord