Een AED kan levens redden

Hoogeveen – Als mensen worden getroffen door een hartstilstand, telt iedere seconde. De overlevingskans wordt dus aanzienlijk vergroot in de aanwezigheid van anderen die kunnen reanimeren. Als elke seconde telt, kan dit het verschil zijn tussen leven en dood.

De laatste jaren hebben veel Smederijen het initiatief genomen om een AED-apparaat aan te schaffen en vrijwilligers te trainen hoe ze moeten reanimeren. Er zijn AED’s in alle dorpen en in de meeste wijken. En nog steeds groeit dat aantal en daarmee ook het aantal vrijwilligers: op dit moment zijn er 873 vrijwilligers.
In de wijk Krakeel is een dekkend netwerk en toch kwam er onlangs eentje bij: in het bungalowpark. Initiatiefnemer Hilbert Vos vond een plek aan de muur van de praktijk van Theo Osinga. En dus heeft de wijk Krakeel er een AED en vrijwilligers bij.

WAAROM NOG EEN DERDE AED IN KRAKEEL?

‘De zes-minuten-zone is op zich goed bedacht, maar het ligt er natuurlijk wel
aan waar je je in de wijk bevindt wanneer je een AED nodig hebt. En voor een slachtoffer is van levensbelang of je als hulpverlener binnen twee minuten aanwezig bent of pas in de zesde minuut arriveert. Ik vond daarom dat er nog wel AED bij kon in onze wijk, aldus Hilbert Vos.

WAS HET EENVOUDIG OMDAT VOOR ELKAAR TE KRIJGEN?

‘Het ging alleen wanneer we zelf een AED zouden aanschaffen en dus moesten we op zoek naar mensen die wilden helpen om het geld bij elkaar te krijgen. Gelukkig begrijpt iedereen wel dat de aanwezigheid van een AED van groot belang is. Het is ons dan ook gelukt om het geld bijeen te krijgen.’

HOE GAAT HET MET AANTAL VRIJWILLIGERS?

‘Het begin is er, want we hebben inmiddels een groep van 12 vrijwilligers, die allemaal weten hoe ze moeten handelen in geval van nood. En die vrijwilligers zijn er natuurlijk niet alleen voor het bungalowpark. Ze kunnen ook helpen in andere delen van de wijk wanneer dit nodig mocht zijn.’

WAAR HALEN JULLIE HET GELD VANDAAN OM DEZE VRIJWILLIGERS OP TE LEIDEN?

‘Dit wordt betaald door De smederijen. Iedereen die een training of herhalingscursus wil volgen, kan hiervoor bij De smederijen terecht. En wij kunnen nog wel wat meer vrijwilligers gebruiken. Hoe meer mensen willen helpen, hoe groter de kans om een leven te redden wanneer die situatie zich voordoet.’

KUN JE REANIMEREN?

Laat je dan ook registreren bij Hartslagnu.nl en je krijgt bericht wanneer zich een noodsituatie voordoet. Maximaal 30 vrijwilligers die zich binnen de zes-minuten-zone bevinden, krijgen een melding. Bron: gemeente Hoogeveen

Deel dit bericht!

Geef een antwoord