Natuurbrandrisico verhoogd

Hoogeveen – Veiligheidsregio Drenthe heeft het natuurbrandrisico in Drenthe verhoogt naar fase 2. Wat betekent dit? Fase 2 geeft aan dat het al langere tijd droog is in de natuur. De kans is dan ook aanwezig dat een natuurbrand ontstaat. Een natuurbrand kan zich in droge periodes snel en onvoorspelbaar ontwikkelen, zeker bij harde wind. Voor meer informatie kijk op www.natuurbrandrisico.nl

Wat kunt u doen?
Terreineigenaren, natuurbeheerders en hulpdiensten zijn in deze periode extra alert, maar vragen ook de medewerking van het publiek om de gevolgen van natuurbrand te voorkomen of te beperken. Zie in onderstaande publicatie wat u kunt doen om de kans op een natuurbrand te verkleinen.