Steun voor Drentse Jonge Landbouwers

Jonge landbouwers kunnen voor de vierde keer een steuntje in de rug krijgen voor het moderniseren en duurzamer maken van hun bedrijf. De provincie Drenthe wil hen met de subsidie Jonge Landbouwers helpen om in hun bedrijf te investeren na bedrijfsovername. Tot en met 8 februari 2019 kunnen jonge landbouwers tot 40 jaar de subsidie aanvragen. Voor deze openstelling hebben de provincie Drenthe en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling €410.000 aan subsidie beschikbaar gesteld.

In 2018 hebben veertig jonge landbouwers in de provincie Drenthe subsidie gekregen om hun bedrijf duurzamer te maken. Met deze bijdrage kunnen zij onder meer precisiebemesting uitvoeren en machines voor tegelijkertijd spitten & zaaien en koematrassen aanschaffen. Gedeputeerde Henk Jumelet vindt het belangrijk dat jonge boeren een goede start kunnen maken na hun bedrijfsovername: “Investeren in duurzame maatregelen levert op termijn een besparing op. Het is echter voor jonge boeren lastig om extra te investeren na een bedrijfsovername. Met deze regeling helpen we enerzijds de jonge boer om toch die stap te zetten en anderzijds kunnen we een bijdrage leveren aan onze ambitie voor een toekomstgerichte landbouw in Drenthe.”
Meer informatie
Kijk op www.rvo.nl/ voor meer informatie en het aanvragen van de subsidie.

Deel dit bericht!

Geef een antwoord