Kerstactie:Geen Kerstkaarten, maar onderwijs voor Gambia

Noordscheschut – ‘Je kunt alles krijgen wat je wilt, als je maar genoeg mensen helpt om te krijgen wat zij willen.’ Vanuit deze gedachte wil S.O.v.G ( Stichting Onderwijs voor Gambia )  dit jaar ook mensen vragen om mee te doen met hun jaarlijkse kerstactie: Geen Kerstkaarten, maar onderwijs voor Gambia!

Met de huidige tarieven bespaart u al gauw € 50,- als u geen of minder kerstkaarten via de post verstuurt, maar uw wensen persoonlijk of via een ander (digitaal) medium uitwisselt. De euro’s die u daarmee bespaart kunnen geweldig ingezet worden voor een goed doel waar ze na de kerstdagen nog een lange tijd hun uitwerking hebben.

Onderwijs in Gambia heeft voor heel wat kinderen een leven lang effect. Een goede opleiding maakt de kinderen zelfstandig en zelfredzaam en minder afhankelijk van hulp van buiten.
De eerste belangrijke stappen zijn voor de kinderen van Sukuta Madina, in Gambia, reeds gezet. Momenteel gaan ruim 200 kinderen met veel enthousiasme naar de kleuterschool die S.O.v.G heeft gerealiseerd. De invloed die dit heeft op de kinderen en op de gemeenschap is enorm.
De kinderen die deze kleuterschool verlaten zijn aangewezen op een grote lagere school op zo’n drie kilometer van waar ze wonen. Er gaan meer dan 2.000 kinderen naar deze lagere school. Kinderen die op netgenoemde school hebben gezeten van S.O.v.G  presteren opvallend goed op deze lagere school. Helaas is de massaliteit van deze school niet goed voor de kwaliteit van het onderwijs. Het is lastig om op deze lagere school de voorsprong die de kinderen op de  kleuterschool S.O.v.G  hebben opgebouwd verder uit te bouwen. Op een kleinere lagere school met kleinere klassen en meer individuele aandacht kan dat wel. De kinderen kunnen zich daar veel sneller en breder ontwikkelen.

De gemeenschap van Sukuta Madina en Stichting Onderwijs voor Gambia willen zich graag inzetten voor zo’n kleinere lagere school in de eigen gemeenschap. De grond om op te bouwen is inmiddels aangeschaft door de gemeenschap zelf. Nu moet er nog een mooi gebouw op gezet worden. De tekeningen zijn reeds gemaakt. En hier wil  Stichting Onderwijs voor Gambia  graag weer mee helpen.

Voor meer informatie, of hoe u een bijdrage voor deze kerstactie kan doen, kijk dan op de site van onderwijsvoorgambia.nl/

Geef een reactie