Algemeen

Hoogeveen doet mee aan Drents transformatieplan jeugdhulp

Hoogeveen – Het college neemt kennis van het Transformatieplan Jeugdhulpregio Drenthe 2018-2019. Hier doen alle twaalf Drentse gemeenten aan mee. Daarmee willen de gemeenten de jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering merkbaar en meetbaar steeds beter maken voor kinderen, jongeren en gezinnen. Ze worden beter ondersteund tijdens de levensloop van het kind (thuis, uitwonend, op school en bij 18 jaar). Ook wordt er geïnvesteerd in het vakmanschap van jeugdprofessionals.

Er is een transformatiebudget van het Rijk beschikbaar. Het Drentse transformatieplan is nodig om een bijdrage uit dit budget te krijgen. Drenthe kan rekenen op bijna een miljoen over de periode 2018-2020.
De gemeente Hoogeveen is aangewezen als penvoerder van het transformatiebudget, vertegenwoordigt de Jeugdhulpregio Drenthe naar buiten toe en bereidt de interne besluitvorming voor. Bron:gemeenteHoogeveen

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: