Algemeen

Gemeente Hoogeveen en WDODelta maken afspraken voor slimmer watersysteem

Hoogeveen – Op 5 december tekenden wethouder Gert Vos van Hoogeveen en dagelijks bestuurder Karst Spijkervet van Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) een aanvulling op het Waterakkoord 2014, waarin afspraken voor een slimmer watersysteem zijn gemaakt voor de toekomst. Dat betekent dat het waterschap kan afzien van de geplande uitbreiding van de rioolwaterzuivering in Echten. Een beter afvoersysteem van regenwater in Hoogeveen zal de zuivering voldoende ontlasten. Dat blijkt uit een onderzoek van het waterschap en de gemeenten Hoogeveen en De Wolden. WDODelta bespaart zo ongeveer 4 miljoen euro.

Optimalisatieonderzoek
De voorbereidingen op de uitbreiding van de rioolwaterzuivering stonden al voor volgend jaar op de planning van het waterschap. “Op de zuivering is nu al niet heel veel ruimte,” zegt Marthijn Manenschijn van WDODelta. “En omdat de regenval in de toekomst alleen maar toe zal nemen, leek het uitbreiden van de zuivering een noodzakelijke stap.” Uit een periodiek optimalisatieonderzoek van de zuiveringskring, dat het waterschap en de gemeenten samen uitvoerden, bleek de geplande uitbreiding echter niet nodig. De zuivering kan worden ontlast door de regenwaterafvoer te veranderen. In Hoogeveen worden delen van de riolering en het waterstelsel in de stad vernieuwd. Er worden onder andere extra stuwen geplaatst en bestaande vijvers worden verruimd om als waterbassin te dienen.
In de gemeente De Wolden wordt de capaciteit van een aantal rioolgemalen vergroot. “We gaan ervanuit dat de maatregelen om de regenwaterafvoer te verbeteren in elk geval de komende jaren genoeg resultaat op zullen leveren,” zegt Manenschijn. Het waterschap hoeft weliswaar geen geld te investeren in de uitbreiding van de rioolwaterzuivering in Echten, maar deelt mee in de kosten voor het verbeteren van het waterstelsel en de riolering. In totaal zal het waterschap 750.000 euro bijdragen aan de plannen.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: