Politiek

CDA wil herziening van Hoogeveens parkeerbeleid

Hoogeveen – Donderdag 6 december praat de Hoogeveense raad over het parkeerbeleid in de gemeente. Dit naar aanleiding van een aantal voorstellen van het college om de parkeeropbrengsten omhoog te brengen. Het CDA vindt ook dat het parkeerbeleid aangepast moet worden, maar vindt dat er nu overhaast beslissingen worden genomen. Met name voor het invoeren van betaald parkeren op zondagmiddag en een blauwe zone wil het CDA meer tijd nemen voor overleg en onderzoek.

Al jaren zijn de parkeeropbrengsten lager dan begroot, daarom doet het college nu voorstellen om de opbrengsten omhoog te brengen. Het CDA is het daar mee eens, maar vindt zorgvuldigheid voor de te nemen maatregelen belangrijker dan snelheid.

Het CDA is voorstander van de blauwe zone, oftewel een gebied waar met een parkeerschijf gratis kan worden geparkeerd. Woordvoerder Peter Koekoek zegt de laatste jaren met lede ogen te hebben aangezien dat er steeds meer blauwe zones werden geschrapt. ‘Het gaat ons niet om het gratis parkeren, maar om parkeergemak. Als je even een snelle boodschap wilt doen, is het te veel gedoe om voor die vijf minuten in te moeten loggen in je parkeerapp of naar de parkeerautomaat te moeten lopen,’ aldus Koekoek. Toch wil het CDA nog even wachten met het invoeren van de blauwe zone. Er zijn nog veel vragen over waar die zone precies moet komen. Daarnaast betekent het invoeren van een blauwe zone verlies van inkomsten op die ergens anders moeten worden terugverdiend, bijvoorbeeld door het invoeren van betaald parkeren op zondagmiddag.

Het betaald parkeren op zondagmiddag vindt het CDA ingewikkelder. Koekoek: ‘Aan de ene kant willen we kerkgangers niet belasten, willen we op zondag geen geld aan mensen verdienen en willen we op zondag zo weinig mogelijk handhavers voor ons aan het werk zetten. Aan de andere kant hebben we te maken met de zondagsopenstelling van winkels.’ Koekoek vindt gratis parkeren op zondag oneerlijke concurrentie richting vooral kleine en principiële winkeliers die op zondag niet open kunnen of willen. Bovendien vindt het CDA het niet terecht dat het winkelend publiek op zondag niet hoeft te betalen. De opbrengsten van parkeren worden gebruikt om te kunnen blijven investeren in het centrum en daar horen alle bezoekers van het centrum hun steentje aan bij te dragen. Een bijkomend probleem is dat er in het centrum veel ouderen wonen en die krijgen juist op zondagmiddag veel visite, door het betaald parkeren worden ook deze mensen getroffen.

Al met al wil het CDA nog een jaar extra de tijd nemen om het hele parkeerbeleid van de gemeente nog eens goed onder de loep te nemen. In dat jaar moet onderzoek gedaan worden naar bijvoorbeeld nieuwe technische mogelijkheden en moet bepaald worden waar welke vorm van parkeren het beste past. In dat jaar kan dan ook nog gesproken met inwoners, ondernemers en kerken, zodat er met zoveel mogelijk mensen rekening wordt gehouden. Het CDA sluit daarmee ook aan bij de wens van ondernemersvereniging Stichting Centrummanagement, die meer onderzoek wil. Koekoek zal daarom in de raad een oproep doen om de blauwe zone en het betaald parkeren op zondagmiddag volgend jaar nog niet in te voeren.

 

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: