Uncategorized

BAVO : Ik Influenceer.

Ik hoor het u al zeggen, wazeggu?, krijg ik daar griep van? Nee hoor, geen griep, eigenlijk krijgt u er helemaal niets van. Want wat ik bedoel te zeggen is, ik probeer u te beïnvloeden, met de nadruk op “ik probeer”.

Bavo heeft sinds mei 2018 zes columns geproduceerd waarmee hij probeerde u te beïnvloeden.
Hij wilde u ompraten, u van uw “geloof” laten vallen, maar vooral u aan het denken zetten.
Hij gaat er van uit dat wat hij wilde, niet is gelukt. Of toch wel, een beetje?
Voor een columnist is dat altijd de cruciale vraag.
Een columnist is net een artiest, een mens met een onpeilbaar gebrek aan zelfvertrouwen.
Had het zin. Is het gelukt. Ik zal het nooit weten,.. denk ik.
Maar, op het moment dat ik dit opschrijf, realiseer ik me wel dat deze laatste conclusie toch weer een soort zekerheid is. Gelukkig maar.

In het openingsartikel van de lokale krant las ik dat in onze mooie nieuwe Raadszaal de schooljeugd een soort raadsvergadering heeft nagespeeld. De scholieren mochten een voorstel bedenken over hoe het nieuwe zwembad er straks uit moet zien. Ze hebben vast en zeker de afgelopen weken daarin hun ziel en zaligheid gelegd. Er kwam een plan, “Color mission” genaamd. En straks als het zwembad er daadwerkelijk is, gaan ze ontdekken wat de waarde is geweest van hun poging tot iets fraais te komen. Tegelijkertijd zullen ze zich realiseren dat ze eigenlijk de hoofdrolspelers waren in een soort tragikomedie, geregisseerd door de burgemeester.
In diezelfde krant las ik dat het Burgerpanel van de krant zelf zich heeft uitgesproken over het kunstijsbaanproject, zoals de krant dat noemde. Ai, een zeer ruime meerderheid van de 366 burgerpanelleden spraken zich uit tegen de voorgang van het ijsbaanproject. De meerderheid vond dat er een referendum over dat project zou moeten komen. Ook hier is sprake van beïnvloeding, deze keer op initiatief van een lokale krant.
En wat te denken van beïnvloeding op initiatief van de regionale RTV-organisatie. Zij lieten een soort enquête uitvoeren. Ook daaruit zou moeten blijken dat die vermaledijdde ijsbaan niet door mocht gaan.
En tenslotte een vlammend stukje overheidspropaganda. Titel, “een mooie ijsvoorziening voor Hoogeveen”. Beïnvloeding door de lokale overheid zelf, gebruikmakend van diezelfde lokale krant.
Volledigheidshalve keek Bavo ook even naar de gemeenteraad.
Bavo constateert dat het volk vertegenwoordigende orgaan het hele verhaal na een glashelder Rekenkameronderzoek, in alle stilte heeft weggestopt in de onderste bureaulade.
O ja, er is ook nog een burger, een roepende in de Hoogeveense woestijn van de Social Media.
Ook hij pleegde beïnvloedend gedrag, gefundeerd op degelijk onderzoek, maar wel geheel zonder enig persoonlijk belang.
Bavo schaamt zich nu plotseling niet meer zo erg voor zijn influencerende columns.
Bavo voelt zich in goed gezelschap.

Hoe het verder moet met het megalomane ijs-zwembadproject weet ik echt niet.
Maar dat we behoefte hebben aan een overheid die luistert, verbindt, positief stimuleert, zorgt, en beslissingen neemt die geschikt zijn voor alle inwoners, weet ik zeker.

En wat Bavo’s columns betreft zet hij z’n “zachte G” voorlopig even in de ruststand. Met andere woorden, hij gaat pauzeren en bijtanken. Wie weet komen we elkaar in het nieuwe jaar opnieuw tegen.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: