Raad besluit over belastingtarieven 2019

Hoogeveen – Het college stelt de gemeenteraad voor om voor 2019 nieuwe belastingtarieven vast te stellen. Het gaat om de afvalstoffenheffing, de rioolheffing, de onroerendezaakbelasting, de lijkbezorgingsrechten, de marktgelden, de leges, de precariobelasting, de toeristenbelastingen en de BIZ. De nieuwe tarieven komen voort uit de begroting 2019, waaraan de raad zijn fiat al heeft gegeven.

Leges, marktgelden en precariobelasting zijn met 1,5% inflatiecorrectie verhoogd. De tarieven voor de afvalstoffenheffing, rioolheffing, toeristenbelasting en lijkbezorgingsrechten zijn niet aangepast. Lees hier de Voorstellen

 

Deel dit bericht!

Geef een antwoord