Politiek

Provinciegeld voor behoud bibliotheken

Assen: Met een bijdrage van 100.000 euro per gemeente investeert de provincie Drenthe de komende vier jaar in toegankelijkheid en spreiding van de Drentse bibliotheken. Gedeputeerde Staten verlenen deze bijdrage aan alle gemeenten, op voorwaarde dat zij de eigen gemeentelijke bijdrage in 2019 en 2020 op peil houden en hier niet op bezuinigen.

Gedeputeerde Cees Bijl: “Met onze steun kunnen gemeenten en bibliotheken aan de slag met een goede spreiding, onderlinge afstemming van het aanbod en innovaties. Bijvoorbeeld door samenwerking met de dorpshuizen of theaters in Drenthe. Dat is nodig om in de toekomst aan de vraag te blijven voldoen.”

Gedeputeerde Staten vinden een dekkend netwerk aan bibliotheekvoorzieningen belangrijk voor de ontwikkeling van de inwoners van Drenthe en de regionale leefbaarheid. Provinciale Staten onderschrijven dat en dienden in 2016 een motie Bibliotheekfunctie in voor financiële ondersteuning aan gemeenten die zich langere tijd committeren aan de openbare bibliotheek.

In plaats van 10.000 euro per bibliotheekvestiging in 2017/2018 krijgen gemeenten vanaf volgend jaar tot en met 2022 100.000 euro per jaar per gemeente. De gemeente Emmen besteedt de provinciale subsidie 2017-2022, in totaal 500.000 euro, aan het meerjarenplan “Naar een maatschappelijke bibliotheek 2018-2022”.

Een teruggang van het aantal uitleningen en leden noopt bibliotheken tot verandering. Om het tij te helpen keren, onderzoeken provincie en gemeenten de infrastructuur van bibliotheekvoorzieningen. Gemeenten krijgen ondersteuning bij regionale afstemming van het aanbod. Ook is er een provinciale innovatieagenda. In 2017-2018 kwamen hier bijvoorbeeld de ‘Letter voor letter’ tour met René Karst in de Drentse theaters en het project ‘Verhalenwerven’ door Bibliotheek Hoogeveen in samenwerking met Drents Archief uit voort.

Geef een reactie